• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

1. Σας γνωρίζεται (ως σήμα ΝΣ 011242 Δεκ 11), ότι στο ΝΝΣ λειτουργούν ιατρεία Παθολόγου/Διαβητολόγου (επαναλητουργεί από 4-7-13, ως σήμα ΝΣ 091054 Ιουλ 13), Δερματολόγου, Ωτορυνολαρυγγολόγου, Καρδιολόγου, Νευρολόγου, Γαστρεντερολόγου και Οφθαλμιάτρου, καθώς επίσης και Ακτινολογικό/Μικροβιολογικό εργαστήριο και Φαρμακείο στα πρότυπα λειτουργίας των στρατιωτικών Φαρμακείων και με τους ίδιους δικαιούχους, όπως στα φαρμακεία των ΝΙΜΙΤΣ & ΝΝΑ).
2. Αναλυτικότερα, προς ενημέρωση των δικαιούχων, οι δυνατότητες περίθαλψης ανά Ιατρικό τμήμα είναι οι ακόλουθες:

α. Στο Ακτινολογικό Εργαστήριο πραγματοποιούνται:
1. Ψηφιακές Ακτινογραφίες
2. Υπερηχογραφήματα άνω & κάτω κοιλίας/θυροειδούς
3. 'Τρίπλεξ' Αγγείων ΑΚΥΡΟ
β. Στό Μικροβιολογικό εργαστήριο, γίνονται όλες οι βασικές Αιματολογικές και Βιοχημικές εξετάσεις, καθώς και Αιμοληψίες για όλες τις εξετάσεις που δεν πραγματοποιούνται στο ΝΝΣ για τις οποίες, οι οροί αίματος των ασθενών αποστέλλονται στο ΝΝΑ και τα αποτελέσματα δίνονται από το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του ΝΝΣ εντός τριών εργασίμων ημερών.
γ. Στο Διαβητολογικό
Ιατρείο γίνεται παρακολούθηση ατόμων με Διαβήτη τύπου 1, τύπου 2, Διαβήτη Κύησης και επιπλέον:
        1. Αντιμετώπιση ατόμων με Διαβητικό πόδι σε συνεργασία με αντίστοιχες Ιατρικές Ειδικότητες.
        2. Ψηφιακή καταγραφή των μετρήσεων Σακχάρου.
        3. Μέτρηση Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης και Μικροαλβουμίνης Ούρων.
        4. Μελέτη συμμετρικής περιφερικής Διαβητικής Νευροπάθειας.
        5. Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης των ατόμων με Διαβήτη που υπηρετούν σε πλοία, σε αποστολή, μακράν ΝΣ.
        6. Εφαρμογή αντλιών Ινσουλίνης, καθώς και συσκευών 24ωρης καταγραφής Σακχάρου. ΑΚΥΡΟ
    δ. Στό Δερματολογικό εξωτερικό Ιατρείο, εκτός από Γενικό Ιατρείο και Ιατρείο Παιδοδερματολογίας, πραγματοποιούνται:
        1. Διενέργεια Βιοψιών & Μικροεπεμβάσεων
        2. Τμήμα Κρυοχειρουργικής
        3. Τμήμα Ηλεκτροχειρουργικής
        4. Δερματοογκολογικό
        5. Ιατρείο Ψωρίασης
        6. Μυκητολογικό Ιατρείο
        7. Ιατρείο Σπίλων/Χαρτογράφησης
        8. Ιατρείο Παθήσεων τριχών/ονύχων
    ε. Ωτορυνολαρυγγολογικό Ιατρείο. Επιπλέον της δυνατότητας της βασικής κλινικής εξέτασης, πραγματοποιείται:
        1. Ωτομικροσκόπιση (Ωτοσκόπιση με χρήση χειρουργικούμικροσκοπίου)
        2. Έμμεση Λαρυγγοσκόπιση
        3. Τυμπανομετρία
        4. Ακουστικά αντανακλαστικά
        5. Τονικό Ακουόγραμμα
        6. Δοκιμασσία πρόκλησης Ιλίγγου/Θέσης
        7. Όσον αφορά εξειδικευμένες θεραπευτικές πράξεις, ενδεικτικά αναφέρεται η χειρουργική αφαίρεση μορφωμάτων και βλαβών από την περιοχή κεφαλής και τραχήλου με τη βοήθεια διαθερμίας, όπως και θεραπευτικοί χειρισμοί επανατοποθέτησης της Ωτοκονίας του Λαβυρίνθου σε καλοήθη παροξυσμικό ίλιγγο θέσης.
    στ. Στο εξωτερικό Χειρουργικό γίνονται Γενικές Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις.
    ζ. Στο Καρδιολογικό Ιατρείο: Κλινική εξέταση και Ηλεκτροκαρδιογράφημα, ενώ έχει προγραμματιστεί και η εκτέλεση διαθωρακικών Υπερηχοκαρδιογραφημάτων κατά τους προσεχείς μήνες.
    η. Στο Νευρολογικό Ιατρείο: Γίνεται βασική κλινική Νευρολογική εξέταση και εξειδικευμένο Ιατρείο Κεφαλαλγίας.
    θ. Στο Γαστρεντερολογικό Ιατρείο: Επιπλέον της κλινικής εκτίμησης των ασθενών με νόσημα του Γαστρεντερικού, γίνεται ανίχνευση του Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού με αιματολογική μέθοδο. ΑΚΥΡΟ
    ι. Στο Οφθαλμολογικό Ιατρείο πραγματοποιούνται:
        1. Διαθλαστικός έλεγχος
        2. Βυθοσκόπιση
        3. Τονομέτρηση
        4. Έλεγχος προβλημάτων επιφάνειας.
        5. Εξέταση Φλεγμονοδών Παθήσεων Κόγχου
    ια. Ορθοπεδικό Ιατρείο: Έλεγχος/Αξιολόγηση ορθοπεδικών περιστατικών.
    ιβ. Καρδιοθωρακοχειρουργικό Ιατρείο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΝΝΣ
       

 *** ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (210 4649157), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

2. Προγραμματισμός ραντεβού, καθημερινά από 09:00 έως 13:00, στο τηλέφωνο: (210-4649424 & 210-4649603).

*** Τελευταία ενημέρωση από ΝΣ: 30-10-2014

Go to top