• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Σας γνωρίζεται αναβάθμιση παροχής υπηρεσιών ΝΝΑ ως ακολούθως:

α. Έναρξη λειτουργίας εξωτερικού ιατρείου Υπογονιμότητας (σήμα ΓΕΝ: 241001 ΝΟΕ 15), στο εξωτερικό Γυναικολογικό Ιατρείο, στη νέα πτέρυγα ιατρείων 4Δ, κάθε Τρίτη & Τετάρτη, κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης στα τηλ. 210 7261613 - 4 - 5 & 210 7261606 - 0.

β. Έναρξη λειτουργίας ιατρείου Πόνου (σήμα ΓΕΝ: 240959 ΝΟΕ 15), κάθε Δευτέρα από ώρα 15:00 έως 17:00 και θα απαρτίζεται από τους Ιατρούς Αντιπλοίαρχο Λ. Θεοχάρη, Αντιπλοίαρχο Α. Λεμονή και Υποπλοίαρχο Ν. Ζαφείρη, κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης στα τηλ. 210 7261613 - 4 - 5 & 210 7261606 - 0.

γ. Πραγματοποίηση Γυναικολογικών Υστεροσκοπικών Επεμβάσεων στο Χειρουργείο του ΝΝΑ (σήμα ΓΕΝ: 241003 ΝΟΕ 15), λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται σύγχρονο Υστεροσκόπιο, για την πραγματοποίηση Διαγνωστικών & Επεμβατικών, ως ανωτέρω, επεμβάσεων, κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης στα τηλ. 210 7261613 - 4 - 5 & 210 7261606 - 0, προκειμένου εξετασθούν αρχικά στο εξωτερικό Γυναικολογικό Ιατρείο, και αναλόγως γίνει προγραμματισμός Χειρουργείου.

Go to top