• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

logo sima Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού (Ε.Α.Α.Ν.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), και υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσω του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Ιδρύθη το 1972, με το Ν.Δ.1171 πού κατήργησε τον μέχρι τότε υφιστάμενο "Σύνδεσμον Αποστράτων Αξιωματικών Β.Ν.". Διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και νόμους για τα Ν.Π.Δ.Δ. και ειδικότερα από το Νομοθετικό Διάταγμα 1171, το Προεδρικό Διάταγμα 576/1978, τις τροποποιήσεις αυτών, του Νόμου 1911/1990 και της κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, σε ότι αφορά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της.
Τα μέλη της Ε.Α.Α.Ν, σήμερα υπερβαίνουν τα 10.000 και αποτελούνται από τους Απόστρατους Αξιωματικούς Πολεμικού Ναυτικού και Λιμενικού Σώματος και τις ορφανικές οικογένειες αυτών (χήρες - ορφανά). Δύνανται επίσης να καταστούν προαιρετικά μέλη, κατόπιν αιτήσεώς των και εγκρίσεως του Δ.Σ., Απόστρατοι Αξιωματικοί που δεν συμπλήρωσαν τα προβλεπόμενα έτη υπηρεσίας για λήψη συντάξεως. Τα μέλη αυτά υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας συνδρομής, το ύψος της οποίας ρυθμίζεται από το Δ.Σ. Σήμερα τα μέλη αυτά ανέρχονται σε 85, η δε ετήσια συνδρομή τους περίπου 25,00 €.

Όλα τα μέλη εφοδιάζονται με ταυτότητες της Ε.Α.Α.Ν., χρώματος κιτρινοπράσινου για τα τακτικά μέλη και λευκού για τα υπόλοιπα.

Go to top