• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για λήψη εξόδων κηδείας Αξ/κών και Υπαξ/κών (ε.ε. & ε.α.) ΠΝ

1. Αίτηση προς ΔΔΜΝ και παρατίθεται εδώ
2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του θανόντος από το δήμο ή την κοινότητα (ή πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών).
4. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 ότι δεν πήρε έξοδα κηδείας από άλλη δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή οργανισμό για το θάνατο του συζύγου ή πατέρα κλπ.
5. Βεβαιωτικό ότι παραδόθηκε το βιβλιάριο υγείας, του θανόντος, από την αρμόδια υπηρεσία που εκδόθηκε. (εάν είναι απόστρατος στον ΟΠΑΔ (Αχαρνών 96 , Αθήνα), και εάν είναι ενέργεια στο ΓΕΝ/ΔΥΓ.
6. Πιστοποιητικό στο οποίο φαίνεται ο βαθμός, η βασική σύνταξη και το χρονοεπίδομα του θανόντος από το γενικό λογιστήριο του κράτους (για τους απόστρατους: πλατειά Κάνιγγος 29 - ισόγειο) και εάν είναι ενέργεια (το αναλυτικό φύλλο μισθοδοσίας).
7. Πιστοποιητικό στο οποίο φαίνεται ο Βαθμός, η Βασική Σύνταξη και το Χρονοεπίδομα του θανόντος από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους (για Απόστρατους) στην Πλατεία Κάνιγγος 29 στο Ισόγειο { και αν είναι 'εν ενεργεία' το αναλυτικό Φύλλο Μισθοδοσίας }.
8.  Επίσημο τιμολόγιο του εργολάβου κηδειών ή επίσημες εξοφλητικές αποδείξεις υπηρεσιών που προσφέρθηκαν, όπου θα σημειώνεται το όνομα του αποβιώσαντος και το όνομα του δικαιούχου. (πρωτότυπο τιμολόγιο και όχι φωτοτυπία)

** Για περισσότερες πληροφορίες: Β' χρηματική διαχείριση (Παπαρρηγοπούλου 2- πλ. Κλαυθμώνος Τηλ. 210-3368751

 

Go to top