• 3

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 6

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 7

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 9

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 10

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 1

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

 • 2

  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού

Ενημερωθείτε για τις Νέες περιόδους παραθερισμού ΕΑΑΝ έτους 2020, που λόγω των ληφθέντων μέτρων (COVID -19), αναπροσαρμόσθηκαν και πάλι για το παραθεριστικό κέντρο της Αγ. Μαρίνας (ΝΒΝΕ).

*** Παραθερισμός / Επιδοτήσεις-Δικαιολογητικά Παραθερισμού σε Ιδ. Ξενοδοχεία

*** Δείτε τις τιμές των οικιών και δωματίων, που θα ισχύσουν για εφέτος στην Αγ. Μαρίνα (ΝΒΝΕ)
*** Ανακοίνωση ΕΑΑΝ / Κατανομή Δωματίων-Οικημάτων στο ΘΑΝ

*** Δείτε τις οδηγίες για τους παραθεριστές στα παραθεριστικά κέντρα του ΠΝ
*** Σειρά Προτεραιότητας Παραθερισμού Μελών

*** Λειτουργία Υποδομών ΝΒΝΕ / ΘΑΝ (ΓΕΝ: 180757 ΙΟΥΝ 20)

*** Λειτουργία Υποδομών ΘΑΝ / Δυνατότητα Πρόσκλησης 2 Ενηλίκων Ατόμων

*** Δρομολόγια Λεωφορείων μεταφοράς λουομένων προς & από ΘΑΝ (Αγ. Μαρίνα) κατά το θέρος \'20

*** Δείτε εύκολα και γρήγορα εάν είστε παραθεριστής και που, κάνοντας κλικ  εδώ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ

Α.- ΘΑΝ / ΝΒΝΕ (Αγ. Μαρίνα)

1η Περίοδος Ανώτατοι  /  1η Περίοδος Ανώτεροι
2η Περίοδος Ανώτατοι  /  2η Περίοδος Ανώτεροι

3η Περίοδος Ανώτατοι  /  3η Περίοδος Ανώτεροι
4η Περίοδος Ανώτατοι  /  4η Περίοδος Ανώτεροι
5η Περίοδος Ανώτατοι  /  5η Περίοδος Ανώτεροι
6η Περίοδος Ανώτατοι  /  6η Περίοδος Ανώτεροι
7η Περίοδος Ανώτατοι  /  7η Περίοδος Ανώτεροι
8η Περίοδος Ανώτατοι  8η Περίοδος Ανώτεροι
9η Περίοδος Ανώτατοι  /  9η Περίοδος Ανώτεροι
10η Περίοδος Ανώτατοι  /  10η Περίοδος Ανώτεροι

11η Περίοδος Ανώτατοι  /  11η Περίοδος Ανώτεροι
12η Περίοδος Ανώτατοι  /  12η Περίοδος Ανώτεροι
13η Περίοδος Ανώτατοι  /  13η Περίοδος Ανώτεροι
14η Περίοδος Ανώτατοι  /  14η Περίοδος Ανώτεροι
15η Περίοδος Ανώτατοι  /  15η Περίοδος Ανώτεροι

*** Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 1ης Περιόδου
***Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 2ης Περιόδου
***Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 3ης Περιόδου
***
Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 5ης Περιόδου
***Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 6ης Περιόδου
***Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 7ης Περιόδου
***
Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 8ης Περιόδου
***Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 9ης Περιόδου
***Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 10ης Περιόδου
***Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 11ης Περιόδου
***Κατανομή Οικημάτων ΘΑΝ 12ης Περιόδου

Β.- ΝΑΣΚΕ

6η Περίοδος   7η Περίοδος


Γ.- ΦΑΡΟΣ ΑΡΚΙΤΣΑΣ

1η Περίοδος     2η Περίοδος     3η Περίοδος     4η Περίοδος     5η Περίοδος
6η Περίοδος     7η Περίοδος     8η Περίοδος     9η Περίοδος     10η Περίοδος
11η Περίοδος


Δ.- ΚΕ ΠΟΡΟΣ

1η Περίοδος     3η Περίοδος     4η Περίοδος     5η Περίοδος


Ε.- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

*** Πίνακας Παραθεριστών στα Ιδιωτικά Ξενοδοχεία

Go to top